Організація профільного навчання
Секрети краси
Літо - це улюблена пора для всіх. Час, коли ми маємо можливість відпочити та оздоровитися. Саме тому в цьому році робота Літньої школи «Ерудит» школи №3-колегіуму розпочалася із запрошення майстра перукарського мистецтва та візажу  Анни Поделяки, яка ученицям 8-х класів розповіла про правильний догляд за  волоссям, шкірою, про правила нанесення макіяжу.  А найцікавіше, що дівчата мали можливість не тільки побачити, як майстер працює, а дізналися тонкощі та особливості справи, деяким  зробили зачіски, макіяж, а найсміливіші під наглядом майстра показали свої вміння у створенні краси. Цінними були поради Анни Поделяки  про правила харчування, перебування на свіжому повітрі влітку та засмагу.


Олена Золотоверха,

заступник директора школи №3-колегіуму

 
Якою вбачають профільну школу за десять років

На 2027 рік заплановано старт кардинально оновленої профільної середньої освіти. Така ціль визначена у Концепції Нової української школи. У якому ж напрямі рухатиметься реформа

Профільна освіта — це процес індивідуального та диференційованого засвоєння знань, основоположними ідеями якого є навчання учнів 10-12-х класів за:

- інтересами

- компетентностями

- планами щодо самореалізації.

Реформа профільної освіти є однією зі складових становлення Нової української школи.

Концепція профільного навчання

Необхідними умовами, що забезпечать перехід до профільного навчання у закладах загальної середньої освіти  є:

 1. допрофільна підготовка учнів (зокрема, 8- та 9-класників) задля

психолого-педагогічної підготовки до старшої школи:

–     факультативи

–     гуртки за інтересами

–     олімпіади

–     курси

–     шкільні наукові товариства

2. наступність і послідовність навчальних програм;

3.відповідність варіативної складової Типового навчального плану інтересам старшокласників;

4. соцопитування школярів, їхніх батьків та вчителів щодо внесення змін до варіативної складової навчального плану;

–     тестування

–     співбесіди зі школярами

–     анкетування

5. інформування батьків про наявні та потенційні профілі навчання у школі;

6. поглиблене вивчення окремих навчальних предметів у:

–     початковій школі

–     базовій середній школі

7. врахування кон’юнктури ринку праці на таких рівнях:

–     національний

–     регіональний

8. забезпеченість освітнього закладу:

–     кадрова

–   матеріальна

–     фінансова

–     навчально-методична

–     технічна.

Напрями профільного навчання

Профільна школа передбачає два напрями навчання:

- академічний

- професійний

Після успішного закінчення 9-го класу старшокласник зможе обрати один із цих напрямів для подальшого навчання.

 

Особливості академічного та професійного напрямів профільного навчання

Напрям

Орієнтація

Типи профільних закладів

Форма державної підсумкової атестації старшокласників

Академічний

на продовження навчання у ВНЗ

Академічні ліцеї

Зовнішнє незалежне оцінювання

Професійний

на здобуття старшокласниками першої професії

Професійні ліцеї Професійні коледжі

Академічний напрям

За академічного напряму учні 10-х класів матимуть змогу впродовж року змінити навчальний профіль.

Окрім того, старшокласникам передбачають широку автономію при виборі:

- навчальних предметів

- рівнів складності предметів

 Професійний напрям

Професійний напрям не лише не обмежуватиме право випускників профільної школи на навчання у ВНЗ, але й передбачатиме окремі преференції.

За успішної здачі ЗНО випускники профільних коледжів матимуть право здобувати вищу освіту за скороченими программами.

Основоположним моментом при переході до профільної освіти є відокремленість третього шкільного ступеня від другого. Для цього МОН України передбачає створювати окрему мережу академічних ліцеїв та закладів професійної освіти.

 

За матеріалами порталу освітян України «Педрада»: https://www.pedrada.com.ua/article/1186-qqq-17-m1-24-01-2017-yakoyu-vbachayut-proflnu-shkolu-za-desyat-rokv

 
Модель організації профільного навчання у Смілянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11

 Одна з найскладніших проблем, яка постає перед учнем старшої школи, – вибір майбутньої професії. Вирішення її є важливою як для юної особистості, так і для батьків та вчителів: адже від правильного вибору професії залежить успіх людини в житті, її самореалізація. Сьогодні змінилися завдання, які ставляться перед школою та вчителями. Традиційна модель освіти, яка була спрямована лише на передачу майбутньому спеціалісту необхідних знань, умінь і навичок, втратила свою перспективність, виникає необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей освіти, перестановки акценту зі знань спеціаліста на його людські, особистісні якості, які постають водночас і як ціль, і як засіб  його підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Профільне навчання в старшій школі — один із найважливіших компонентів модернізації загальної середньої освіти, спрямований на забезпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до окремих предметів, для професійного самовизначення, успішної соціалізації, полегшення адаптації до самостійного життя, виховання відповідальності за прийняття рішень та на формування єдиної життєвої світоглядної, наукової, культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їх подальше самовдосконалення та самореалізацію.

Профільна школа передбачає практичну спрямованість освіти, подолання відірваності знань віл реального життя, посилення прикладного аспекту знань, необхідність вивчення предмета у тісному зв'язку з потребами практики, науки і техніки, тобто вміння учнів застосовувати знання на практиці.

На концептуальному рівні профільне навчання визначається як один зі шляхів забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Модель допрофільної, профільної освіти учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 спрямована на:

-         удосконалення організаційного забезпечення: вивчення запиту батьків, створення умов для врахування інтересів учнів;

-         розширення мережі курсів за вибором, факультативів; розвиток матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;

-         коригування змісту і структури навчальних програм (у відповідності до Концепції профільної освіти);

-         організацію психолого-педагогічного супроводу профільної і допрофільної освіти;

-         удосконалення системи методичної роботи з підвищення професійної компетентності вчителів;

-         створення оптимальних умов для розвитку навчально-виховних, професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів;

-         створення моніторингу якості профільної та допрофільної освіти.

Профільне  навчання в школі реалізується відповідно  до Положення  національної  доктрини  розвитку освіти України    ХХІ ст.,  Закону України  «Про  загальну  середню  освіту», Концепції  загальної  середньої освіти, Концепції профільного навчання,  Концепції  розвитку  школи на  2010 – 2015 н. р.,  Програми розвитку  школи  на 2010 – 2015 н. р., Програми  організації допрофільної  підготовки  та профільного навчання учнів  школи.

Пріоритетним напрямом діяльності профільних класів є розроблення нових технологій навчання. Особливого значення в зв’язку з цим набуває проблема методів викладання профільних предметів і курсів за вибором та факультативів.

Метою впровадження моделі профільного та допрофільного навчання у школі №11 є:

-         забезпечення можливостей до рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя;

-         виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Основними завданнями системи профільного навчання в  школі  є :

 • створення умов   для навчання   старшокласників  відповідно  до  їх  професійного самовизначення ;
 • організація  і   проведення    самостійної  експериментальної  пошукової роботи,   володіння  інтерактивними  інформаційно – комунікативними  технологіями ;
 • робота  з обдарованими  дітьми;
 • формування  психолого – комунікативної  компетенції, вміння  організовувати навчання   на основі  співпраці, створення  ситуації   успіху;
 • участь учнів  в олімпіадах, конкурсах, МАН , турнірах;
 • оволодіння  методикою  викладання  відповідно до профілю  навчання;
 • необхідне  знання  вчителем  вікової психології;
 • вдосконалення  змісту  освіти в профільних класах;
 • здобуття якісної освіти, яка відповідає їх профілю.

Цьому сприяють успішно реалізовані у школі заходи щодо впровадження  профільного навчання.  А це:

-      моніторингові  дослідження  запитів  учнів щодо задоволення  освітніх  потреб;

-           організація просвітницької роботи  серед учнів  та  їхніх  батьків про  формування   мережі  профільних  класів;

-           проведення  профорієнтаційної  роботи  серед учнів  8–9  класів;

-           поповнення  та оновлення  банку  даних   через  інформаційно-ресурсний  термінал Центру зайнятості;

-           діагностика   професійної   підготовленості   вчителів   до роботи   у   профільних  класах  та  організація  методичної  роботи   для них;

-           забезпечення   психолого-педагогічного   та  методичного   супроводу   учнів, батьків  та  педагогічних   працівників  щодо   впровадження     профільного   навчання;

-           поповнення  навчально-методичної   та  матеріальної  бази   навчальних   кабінетів  з предметів   поглибленого    вивчення  та  профільного   навчання;

-           забезпечення бібліотеки школи комплектами  наукової, довідкової, науково – популярної літератури та програмними засобами навчання;

-           вивчення нормативно-правової бази, законодавчих актів, інструктивно – методичних  рекомендацій  щодо профільного навчання  учнів;

-           організація  роботи  з Центром  зайнятості   діагностики  професійного спрямування  учнів,  розробці  пам’яток,  анкет щодо визначення   нахилів  та  потреб  учнів;

-            вивчення мотивів  вибору  школярами  майбутнього  профілю навчання, забезпечення  відстеження змін  у  освітніх запитах учнів через моніторинг  учнів 7  та 9 класів;

-           запровадження  у 8–9  класах  предметів  поглибленого  вивчення,  ведення  курсів  за  вибором,   консультацій  та  факультативів, що забезпечують   поглиблення  предметів  майбутньої  профілізації;

-           організація  дотримання наступності між допрофільною підготовкою та  профільністю навчання;

здійснення  моніторингу  працевлаштування  випускників  та  вибору  їх  професій.

Для успішної реалізації профільного навчання адміністрація школи спрямовує свою діяльність на:

- вивчення та дотримання нормативно-правової документації щодо організації профільного навчання та допрофільної підготовки;

-       розробку робочого навчального плану;

-       укладання усної та письмової угоди про співпрацю у ВНЗ (І-ІV рівня акредитації);

-       організацію співпраці з Кіровоградським  національним  технічним університетом, Європейським університетом, Національним  університетом   державної  податкової   служби  України, Корсунь - Шевченківським  педучилищем,     Черкаським      національним          університетом     ім. Б. Хмельницького ;

-       аналіз  кадрового  забезпечення.

Визначено вимоги  до вчителя, який   працює  у профільних класах:

-  необхідність   підвищення  кваліфікації на базі   міського    методичного кабінету, обласного інституту   перепідготовки вчителів;

-  участь  в обласних   семінарах, конференціях, читаннях;

-  самоосвіта;

-  використання  ув роботі  нових  педагогічних, інформаційних  технологій;

-  впровадження  програмних  засобів навчання, науково -  методичне  забезпечення  пробільності навчання;

-  діагностика профільних  інтересів   учнів ;

-  підготовка   вчителів  до роботи  за різнорівневими  навчальними   програмами;

-       навчання   колективу    проектної   діяльності ;

-       впровадження  технологій   особистісно – орієнтовного  навчання ;

-       підпорядкування  методичної роботи  у відповідність із  профільним  навчанням;

-       створення   умов  для   професійного  росту  вчителя, (результати олімпіад, МАН, ЗНО, участь  у  виставках педагогічного досвіду);

-       комплектування школи науково – методичною  літературою для  забезпечення  відповідності  профільного   навчання    до сучасних   вимог ;

-       cтворення   кабінетів – творчих лабораторій, відповідно  Положенню про  навчальні  кабінети ;

-       використання  сучасних  комп’ютерних  технологій    та Інтернет – ресурсів  при  викладанні профільних   предметів;

-       участь  у методични  заходах з проблем  профільного  навчання .Як результат учителі школи брали   участь у :

-           створенні   авторських програм   курсів за  вибором  природничо –математичного напряму  профілізації, які  схвалені  та  рекомендовані  до друку   вченою   радою  Черкаського ОІПОПП ( 2008 – 2009);

-            інтернет - семінарі  «Організація профільного навчання   у 10 класах  різних  типів  шкіл». матеріали схвалені  та рекомендовані  до друку  вченою радою Черкаського   ОІПОПП ( 2011);

-           Всеукраїнській науково –практичній  конференції «Профільне  навчання: проблеми,  перспективи, шляхи  реалізації» ( 2011р.)

Більш конкретніше зупинюся на моделі внутрішкільної профілізації, яка створена у Смілянській  загальноосвітній  школі І – ІІІ ступенів № 11. Школа  є багатопрофільною. З метою  створення умов   для  диференціації  та індивідуалізації навчання, врахування та  забезпечення  подальшого розвитку  інтересів, нахилів, здібностей  учнів  у тій  сфері   діяльності, з  якою  у них пов'язаний  вибір   майбутньої   професії,    профільне  навчання  у  10 – 11  класах  здійснюється   за такими напрямами :

-      природничо – математичний ;

-      суспільно – гуманітарний;

-      філологічний ;

-      технологічний .

Профіль навчання  охоплює  базові  загальноосвітні,  профільні предмети   та курси за вибором. Злагоджено працюють  всі ланки системи  навчальної роботи  в школі : поряд  з урочною  системою організовуються   предметні  тижні,   проводяться  інтелектуальні  ігри, конкурси, турніри, олімпіади, налагоджено  видавничу  діяльність, роботу   в мережі Інтернет. Науковий супровід  профільного  навчання  збагачується за  рахунок    співпраці юних  інтелектуалів  школи з МАН.

Удосконаленню навчально – виховного процесу  сприяє - впровадження освітніх технологій  а  саме :

-           проблемного розвивального навчання ;

-           інтерактивних, проектних  технологій;

-           технології дослідження;

-           новітніх  інформаційних  технологій  (100 %   вчителів  школи     використовують  ІКТ   на  уроках; 72%   вчителів  освоїли  програми  інформаційних  технологій, мають  сертифікати ).

У школі впроваджується поруч із профільною освітою поглиблене вивчення предметів. Є допрофільна підготовка. Допрофільне навчання  в основній  школі  здійснюється у 8–9 класах для   професійної орієнтації  учнів, сприяння  у  виборі  ними   напряму  профільного навчання   у старшій  школі. Форми  її  реалізації -  введення курсів  за  вибором, факультативів, консультацій, гуртків, поглибленого вивчення окремих предметів (біології, хімії, математики, української мови та літератури, англійської мови). Про  результативність профільного    та допрофільного навчання    свідчать  підсумки  Всеукраїнських предметних  олімпіад,  де  учні  посідають  призові  місця, участь учнів   у міжнародних,  всеукраїнських  конкурсах «Кенгуру», «Колосок» , «Патріот»,  «Клевер», «Бобер», «Левеня»,  в захисті   наукових робіт МАН, успішне  складання  ЗНО,  високий  відсоток  вступу  у  ВНЗ   щодо  профілю навчання.  Зокрема:

-           вступ  до ВНЗ  за  фахом профільного навчання  складає :   математичний -    48%  випускників, природничий - 58%;

-           позитивний  вплив    профільного   навчання   на  динаміку  пізнавальних   процесів  учнів ;

-            зростання  рівня  самостійності  учнів   у роботі  з науковими  джерелами  інформації;

-           оволодіння  інформаційними  технологіями;

-           підвищилася  мотивація  до навчання.

У зв’язку із створенням у місті освітніх округів, на базі нашої школи працюють міжшкільні факультативи із біології та хімії, де мають можливість розширювати свої знання і учні як нашої , так і інших шкіл.

Переконана. що впровадження профільного навчання  допомагає забезпечить  рівний  доступ   до  якісної  освіти,  створити   умови   вільного  вибору    у побудові  освітньої  траєкторії  учнів  старшої школи  незалежно  від умов   освітнього середовища.

Діденко Т.А.

 
Організація профільного навчання в умовах позашкільного навчального закладу

Профільне навчання, як зазначає Концепція профільного навчання у старшій школі – це спосіб організації диференційованого навчання, який найповніше реалізує принцип особистісно зорієнтованого навчання, значно розширює можливості учнівської молоді у виборі професії, адже передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Профільне навчання  для позашкільного навчального закладу, на сьогоднішній день, є актуальним та своєвчасним.

У Будинку дитячої та юнацької творчості розроблено модель розвитку допрофесійної освіти та профльної підготовки вихованців БДЮТ.

Модель

допрофільної, профільної освіти та допрофесійної підготовки вихованців БДЮТ спрямована на:

-       удосконалення організаційного забезпечення: вивчення запиту батьків, створення умов для врахування інтересів вихованців;

-       розширення мережі гуртків; розвиток матеріально-технічної бази творчих об’єднань;

-       коригування змісту і структури навчальних програм  (у відповідності до Концепції профільної освіти);

-       організацію психолого-педагогічного супроводу профільної освіти і допрофесійної підготовки;

-       удосконалення системи методичної роботи з підвищення професійної компетентності педагогів щодо здійснення профільної освіти та допрофесійної  підготовки;

-       створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб вихованців через певні форми НВР;

-       створення програми моніторингу якості профільної освіти та допрофесійної підготовки.

Метою реалізації моделі допрофільного навчання та допрофесійної підготовки в БДЮТ є забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до початкової допрофесійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Основними завданнями системи профільного навчання у БДЮТ є:

-       створення умов щодо врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів ;

-       формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетентностей дітей на допрофесійному рівні;

-       спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності.

Важливу роль щодо реалізації поставлених завдань відіграє педагогічний колектив. Надання допрофесійної освіти у гуртках, творчих об’єднаннях відбувається за умов відповідної фахової підготовки педагогічних кадрів. У закладі  з допрофесійної підготовки працюють 12 педагогів за спеціальністю хореограф, керівник хорового колективу, моделювання та конструювання одягу, режисер, керівник самодіяльного хору, викладач фізичної культури, хореограф, керівник самодіяльного оркестру народних інструментів. У закладі до допрофесійної освіти залучено 170 вихованців.

На реалізацію моделі розвитку допрофесійної підготовки постійно ведеться моніторингова робота щодо вивчення запиту батьків та дітей. На основі результатів їх розширюється мережа гуртків. Таким чином, на сьогоднішній день, допрофесійна підготовка у БДЮТ здійснюється за такими напрямами:

-         художній: театральне, образотворче, музичне, хореографічне  мистецтво, телебачення,;

-         спортивний: спортивне єдиноборство;

-         технологічний: побутове-обслуговування, дизайнер;

-         технічний: технічне моделювання.

Успішній реалізації допрофесійної підготовки гуртківців у БДЮТ сприяє:

-         створення відповідної нормативно-правової бази (від окремих положень до запровадження допрофільного портфоліо);

-         навчально-методичне забезпечення допрофільної підготовки (від створення навчальних програм вищого рівня (8) до методик і засобів навчання. Проаналізовано зміст і структуру навчальних програм гуртків щодо реалізації завдань допрофесійної підготовки. Керівники гуртків модернізують зміст навчальних програм, вводячи розділи «Знайомство з професією», «Професійне спілкування» тощо);

-         організація психологічного супроводу (проведення діагностики з виявлення нахилів, спрямованості й мотивації гуртківців до певного профілю навчання, того чи іншого виду діяльності, моніторинг успіхів гуртківців у процесі навчання, індивідуальні консультації, групові тренінги тощо);

-         формування мотивації вихованців до здійснення профілю навчання (це зустрічі з успішними людьми, консультування у психолога, відвідування днів відкритих дверей міського центру зайнятості, організація профільних конкурсів, виставок);

-         підготовка та перепідготовка педагогів на курсах підвищення кваліфікації до роботи в умовах допрофесійної підготовки.

З метою надання належного рівня знань з профільної освіти та допрофесійної підготовки у закладі щорічно поліпшується матеріально-технічна база. Навчальні кімнати обладнані відповідно до профілю гуртка і мають відповідне матеріально-технічне забезпечення. Так, для гуртків:

-         театрального мистецтва: пошито костюми, виготовлено декорації, обладнано кімнату дзеркалами;

-         образотворчого мистецтва: придбано мольберти, планшети, підлаштовано демонстраційно-виставкові полиці;

-         хореографічного мистецтва: забезпечено музичними програвачами, облаштовано танцювальні зали, придбано дзеркала, пошито танцювальні костюми;

-         музичного мистецтва: забезпечено музичними програвачами, обладнано танцювальний зал, пошито концертні костюми;

-         підготовки дизайнерів: швейні машинки, столи закрійника, примірочна;

-         побутового-обслуговування: перукарські крісла, інструменти;

-         медійного профілю:  оснащено комп’ютерною технікою, відеоапаратурою, фотоапаратурою.

Найкращим результатом  і показником діяльності закладу є компетентний випускник. І як результат роботи – вступ вихованців до профільних начальних закладів: Черкаський художньо-технологічний коледж, Дніпропетровський університет архітектури та будівництва, Київський національний університет культури та мистецтва, Канівське училище культури та мистецтва, Київський національний університет ім..Т.Г.Шевченка (ф-т журналістики), Київський коледж театрального мистецтва, кіно та телебачення.

Моніторинг вступу вихованців БДЮТ  до профільних навчальних закладів

Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей дітей, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, психічних, творчих,  моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

На виконання поставлених завдань керівниками гуртків ведеться різнопланова навчально-виховна робота, що дає можливість вихованцям приміряти свою «професію» на себе. Педагоги налаштовують взаємозв’язки з провідними фахівцями, організовують та залучають дітей до навчальних тренінгів та семінарів, спільно відвідують навчальні заклади,  беруть участь у «Днях відкритих дверей» тощо. За останній час керівниками гуртків проведено:

-         майстер-клас щодо  підготовки радіопрограм на базі телерадіокомпанії «Сміла»4

-         щосуботи ефір дитячої студії  на радіо;

-         творчу зустріч із власним кореспондентом обласної газети «Нова доба» Олександро Вівчариком;

-         прес-конференціяю юнкорів БДЮТ із членами Національної Спілки журналістів України;

-         майстер-клас від Катерини Таран на базі телерадіокомпанії «Рось»;

-         відео-майстер-класи з дизайну одягу від Анни Чепуришкіної, Олени Васильєвої;

-         інформаційно-навчальні екскурсії в ательє «Яніна»;

-         відео-майстер-класи з музичного мистецтва від Толмачова М.О., Столбової К.П.;

-         екскурсія до Київського національного університету культури і мистецтв у «День відкритих дверей»;

-         прес-конференцію з членами журі хіт-параду «Штурм»;

-         екскурсії у художній музей (м.Черкаси), Дрезденську галерею (м.Дрезден, Чехія), культурно-просвітницький центр «Світанкова зоря»4

-         семінар-тренінг з хореографії від Ванішева О.В. (соліст театру танцю Єлізарова), Білухи Д.В. (тренера Київського клубу спортивного бального танцю), мачулки В.С. (тренера школи бального танцю «Олімп», м.Кіровоград).

Програма розвитку закладу на 2011-2015 н.р. передбачає вирішення питань щодо:

 1. Проведення заходів з метою видачі вихованцям, слухачам державних свідоцтв про отримання допрофесійної освіти.
 2. Встановлення та підтримки зв’язків з відповідними профільними вищими навчальними закладами.
 3. Створення програми моніторингу якості професійної освіти та допрофесійної підготовки,
 4. Поширення контактів із соціальними партнерами, зацікавленими  наданні допрофесійної підготовки.
 5. Поліпшення матеріально-технічної бази для роботи  профільних гуртків.

Семененко З.В. 

 

 


© Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, 2014 р. Розроблено в dioscur.