Комплексні кваліфікаційні іспити

УЧНІ 11 КЛАСІВ СКЛАЛИ КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ У МІЖШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТІ

Згідно з рішенням  кваліфікаційної комісії  МНВК, 19 травня 2015 року успішно склали комплексні кваліфікаційні іспити 44 випускники, опанувавши профільну та професійну підготовку з професій:

ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ – 14 учнів, БАРМЕН-ОФІЦІАНТ – 13 учнів, АВТОСЛЮСАР – 17 учнів шкіл №№4, 6, 13Робітник ХХІ століття  відрізняється від робітника початку ХХ століття високим загальноосвітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем.

Сьогодні важливим є розвиток людських ресурсів шляхом підвищення  працездатності і конкурентоспроможності. Це призводить до радикальних змін у освіті, яка змушена трансформуватися та адаптуватися до нових політичних та економічних умов, враховуючи вимоги ринку праці, який динамічно розвивається. Науково-технічний прогрес удосконалює знаряддя праці,  зумовлює зміни  характеру трудової діяльності, до яких можна віднести:

-                скорочення шаблонних операцій;

-                спеціалізацію кваліфікованих кадрів;

-                високу універсальну підготовку;

-                підвищення ролі ініціативних рішень працівників у процесі виробництва;

-                комплексну  механізацію, автоматизацію  та комп’ютеризацію сфери послуг.

Наші учні знають, що сучасний робітник  повинен вміти самостійно виконувати трудові операції закінченого трудового процесу, а для цього йому потрібно мати високий рівень теоретичних знань і професійних навичок, високу кваліфікацію та професійну мобільність.

Тому, для забезпечення якості підготовки майбутніх робітників наш педагогічний колектив

-                впроваджує в навчальний процес досягнення педагогічної науки;

-                застосовує сучасні технічні засоби навчання;

-                впроваджує комп’ютерні технології ;

-                налагоджує тісне співробітництво з роботодавцями;

-                розробляє спеціальні методики навчання;

-                здійснює контроль за  якістю  підготовки на всіх його  етапах.

Комплексна кваліфікаційна атестація у МНВК є одним з видів  контролю за якістю підготовки учнів на його завершальному етапі та,  як правило, проводиться з метою визначення рівня знань, умінь і навичок, одержаних ними під час навчання у комбінаті, ступеня оволодіння професією, підготовленості  їх до самостійної роботи.

Результати комплексної атестації на присвоєння робітничої професії, її аналіз озволяють визначити ефективність використання нашими майстрами і викладачами нових методик та передових педагогічних технологій навчання,  показують сильні і слабкі сторони організації навчально-виховного процесу, характеризують рівень всієї роботи педагогічного колективу комбінату.

Бажаємо усім  нашим випускникам невичерпного джерела творчої енергії, прекрасних життєвих перспектив та віри у щасливе майбутнє України!!!

Прес-центр МНВК


 

© Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, 2014 р. Розроблено в dioscur.