Книга педагогічної Слави
ЗУБ Наталія Федорівна

Зуб Наталія Федорівна працює на посаді завідувача дошкільного навчального закладу № 19 з 1979 року.

За час трудової діяльності зарекомендувала себе ерудованим, високоосвіченим керівником, який вміло здійснює координацію діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів, забезпечує високу ефективність навчально-виховного процесу, впроваджує інноваційні технології навчання, ефективні методи, форми і прийоми педагогічної техніки, кращий педагогічний досвід.

У закладі, який очолює Наталія Федорівна, широко впроваджуються інноваційні технології: теорія розв'язування винахідницьких задач, гуманно-особистісна технологія, інтерактивні форми і методи навчання. Значну увагу приділяє впровадженню нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Високим рівнем підготовки вирізняються  міські методичні заходи на базі дошкільного навчального закладу №19. За останні 3 роки їх проведено 6. У 2015 році на базі закладу відбувся міжрайонний науково-методичний семінар щодо формування довірливої взаємодії учасників освітнього процесу; у 2016 році –  обласний семінар начальників відділів та завідувачів методичних кабінетів; у 2017 році – міжрегіональний семінар у рамках Всеукраїнської естафети інноваційного поступу дошкільної освіти: обмін між регіонами України досвідом роботи з питань розвитку дошкільної освіти  (м. Сміла Черкаської області – м. Суми).

Серед вихователів, які працювали під керівництвом Зуб Н.Ф., 5 – стали завідувачами, 2 – вихователями-методистами дошкільних навчальних закладів міста.

Члени педагогічного колективу є керівниками міських методичних форм роботи: семінару-практикуму вихователів-методистів, методичного об’єднання вихователів дошкільних груп. Щороку, у рамках міської педагогічної виставки «Інноваційний пошук освітян Сміли», Зуб Н.Ф. проводить майстер-класи для завідувачів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів з питань управлінської діяльності. Ділиться досвідом своєї діяльності із колегами міста, області, України.

Досвід роботи дошкільного навчального закладу №19 «Світлячок» щорічно презентується на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», національній виставці «Інноватика в сучасній освіті», обласній виставці «Інноваційний пошук освітян Черкащини».

Наталія Федорівна має звання «Заслужений працівник освіти України», нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагороджена медаллю А.С.Макаренка.

 
КАРЛО Тетяна Анатоліївна

Карло  Тетяна Анатоліївна – директор  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум»  Смілянської  міської  ради    Черкаської  області. Освіта - повна вища, закінчила Черкаський державний педагогічний інститут у 1988 році, спеціальність «математика»; Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" (магістратура) у 2010 році, спеціальність "Управління навчальним закладом", «керівник підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання».

За керівництва Тетяни Анатоліївни школа стала лабораторією прогресивного педагогічного досвіду, в закладі постійно проводяться обласні семінари, досвід вчителів вивчається міським методичним кабінетом. Результатом наполегливої праці колективу школи №3-колегіуму є значні успіхи: педагогічний колектив закладу тричі визнаний «Флагманом освіти і науки України», нагороджений  золотими та бронзовою медалями Всеукраїнської виставки «Інноватика в сучасній освіті-2010, 2011, 2013», чотирма  золотими та срібною медалями Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади-2011, 2012, 2013, 2014,2017»  за розробку і упровадження інноваційних освітніх технологій. Заклад занесений до «Книги пошани. Портрети сучасниць»,  лауреат Всеукраїнського конкурсу-рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів», учасник Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Школа майбутнього», переможець конкурсного відбору учасників цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини»,  переможець  конкурсного відбору шкіл - учасників  всеукраїнського експерименту - пілотного впровадження нового Державного стандарту початкової освіти у рамках реформи “Нова українська школа ”.

Заклад бере активну участь у міжнародному культурно-освітньому проекті, учасники якого під час культурно-освітніх візитів до країн Європи знайомляться з мовою та культурою  країн Європи, історією виникнення Європейського Союзу, здобутками європейської демократії, з можливістю та умовами навчання у вищих навчальних закладах країн Європи

Карло Т.А. нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, дипломами управління освіти і науки України Черкаської облдержадміністрації, грамотами управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації  та Почесними грамотами управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.

 
КОВАЛЕНКО Алла Сергіївна

Коваленко Алла Сергіївна з 01.07.1995 року працює на посаді завідувача закладу дошкільної освіти №23 «Чипполіно».

Алла Сергіївна багато уваги приділяє розробці та впровадженню новітніх педагогічних технологій. Заклад дошкільної освіти  багато років є опорним у місті з різних проблем дошкільного виховання,  центром інновацій. Неодноразово методичні розробки  творчого колективу під керівництвом завідувача  були відзначені на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських виставках кращого педагогічного досвіду.

Особливих успіхів досягла керівник у роботі щодо оновлення змісту і методичного забезпечення освітнього процесу.

Алла Сергіївна є активним учасником Інтернет-семінарів та Інтернет-конференцій. У 2011 році  нагороджена дипломом за участь у ІІІ та у VІІІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій у номінації «Інновації в організації навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах», має сертифікат про внесення  творчого доробку у каталог Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. З 2011 по 2016 рік  у фахових журналах надруковано 29 творчих доробок керівника. Дошкільний заклад брав участь в обласній творчій групі з теми «Розробка моделі проведення діагностико – прогностичного скринінга рівня психо – фізіологічної готовності до школи дітей 5 – 6-річного віку», здійснював експериментальну роботу   з питання «Методичний аспект дослідно-експериментальної діяльності педагогів».

За активну участь у розвитку освіти дошкілля, Коваленко А.С. нагороджена значком «Відмінник народної освіти УРСР», дипломом лауреата Премії Верховної Ради,  Почесною грамотою Міністерства освіти України,  Почесною грамотою обласної державної адміністрації, Дипломом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Грамотою Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України, обласною премією імені О.А.Захаренка.

У 2017 році Алла Сергіївна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Освітній Оскар-2017». Конкурс проводився під патронатом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та мав на меті знайти й поширити найкращий інноваційний досвід останніх років у системі освіти України, зокрема Концепції Нової української школи; відзначити обдарованих педагогів та учнів на державному рівні, піднести імідж освітян.

За результатами конкурсу переможцем у номінації «Керівник закладу дошкільної освіти» було визнано Аллу Сергіївну Коваленко.

 
САМЧУК Ксенія Василівна

Самчук Ксенія Василівна працює у Смілянському навчально-виховному комплексі «Ліцей- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» вчителем німецької мови, має педагогічний стаж 11 років, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе як компетентний вчитель, який досконало володіє методикою викладання предмета, має високу науково-теоретичну підготовку.

У своїй роботі вчитель застосовує нестандартні форми проведення уроку, забезпечує комунікативну спрямованість навчання. Самчук К.В. володіє технологіями творчої педагогічної діяльності, з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів,  формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови, формування мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного. На уроках використовує навчальні презентації, ігрові прийоми, тематичні малюнки, опорні схеми, роздатковий матеріал, умовно мовленнєві ситуації. Поєднує різноманітні форми організації навчальної діяльності учнів.

Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмета. Проводить роботу з обдарованими дітьми. У 2017 році учениця Самчук К.В. Далібожак Софія (10 клас) посіла І-місце на міській та ІІІ-місце на обласній олімпіаді з німецької мови.

Постійно працює над підвищення свого фахового рівня. Бере активну участь у роботі шкільного та міського методичного об’єднання вчителів іноземних мов, вивчає сучасні інноваційні педагогічні технології та використовує їх у роботі. У 2016 році на базі школи вчитель провела майстер-клас для вчителів німецької мови міста «Критерії оцінювання та підготовка до міжнародного екзамену».

Самчук К.В. успішно пройшла фахову підготовку та склала міжнародний іспит з німецької мови на здобуття сертифікату з володіння німецькою мовою рівня В2. Також отримала гранти Гете – Інституту: стипендію уряду Німеччини на двотижневе навчання для вчителів німецької мови «Методика і дидактика» у м. Франкфурт-на-Майні; стипендію Гете-Інституту – «Методика і дидактика викладання ІМ»; базовий пакет літератури видання Hueber Verlag для проведення уроків (2016 рік).

Ксенія Василівна була учасником семінарів Гете-Інституту: «Театралізація казок на уроках німецької мови», «Інтернет на уроках іноземних мов», «Пісні на уроках іноземних мов», «Ігри для учнів 5-9-х класів», «Європейські критерії оцінювання володіння іноземними мовами», «Підготовка до міжнародних іспитів з іноземних мов».

Учитель поширює власний педагогічний досвід серед колег та на шпальтах фахової преси.

Самчук К.В. брала участь у виставках педмайстерності, де представляла свої роботи: «Використання пісенного матеріалу на уроках німецької мови» (2017 рік), цифровий ресурс з теми «Великобританія» для учнів 10 класу.

У 2017-2018 навчальному році Самчук К.В. посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Німецька мова».

Педагог вважає, що розвиток освіти в Україні повинен починатися із розвитку особистості, сприйняття себе і всього живого, що оточує людину, частинкою одного організму. Головна мета вчителя – задати правильний вектор цьому розвитку через повагу і толерантне ставлення до себе і оточуючих, через акцент на сильних сторонах особистості і розуміння того, що головна місія людини – це знайти і розкрити свій талант, метою якого буде створення чогось надзвичайно корисного для розвитку людства в цілому.

 
ГАЙДАЙ Інна Борисівна

Гайдай Інна Борисівна працює на посаді директора Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з 2004 року. Має вищу педагогічну освіту. У 1992 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією.

Має високий рівень професіоналізму, уміло організовує роботу з учителями, учнями, батьками. Як керівник, добре обізнана з новими вимогами та підходами до освітньої галузі. Пошуки нових форм організації роботи закладу сприяють зростанню справжнього професіоналізму педагогів. За підсумками міського конкурсу «Школа року. Керівник року - 2014» заклад посів перше місце.

Гайдай І.Б. впроваджує ефективні форми роботи з батьками, учнями, вчителями: звіти перед громадськістю, лекторії, круглі столи, тренінги, вміло реалізує проекти. Найвдалішими стали: проекти «Об`єднаймо школи»( школа-партнер м. Яремче), «Відкривай Україну», участь у тренінгах програми Британської Ради у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку «Активні громадяни», у дебатах Проекту ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На базі школи проведено обласний семінар керівників органів управління освітою та завідувачів районних, міських методичних кабінетів з теми: «Експериментальна робота та міжнародне співробітництво як один із шляхів розбудови нової української школи». Брала участь в інтернет-семінарі «Державно-громадські форми управління загальноосвітніми закладами».

Під керівництвом Гайдай І.Б. здійснено реконструкцію навчальних кабінетів, проведено капітальні ремонти актової зали, спортзалу, замінено вікна. Завдяки співпраці з міською владою, управлінням освіти, молоді та спорту, обладнано кабінети інформатики, здійснено капітальний ремонт фасаду, переобладнано кабінет хімії.У закладі створено комфортні умови для творчої роботи вчителів та учнів; батьки є активними учасниками заходів у школі та спонсорами багатьох цікавих творчих справ, що спрямовані на покращення матеріально-технічної бази закладу та проведення змістовного дозвілля школярів. У роботі директора з профспілковим комітетом, радою школи, загальношкільним  батьківським комітетом панує творча атмосфера взаєморозуміння.

 
«ПочатокПопередня12НаступнаКінець»

© Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, 2014 р. Розроблено в dioscur.