10 Грудень 2013, 11:34

Інтернет-семінар "Превенція і профілактика негативних явищ в освітньому середовищі"

                                                   О.В. Каратай,

                                                             педагог – організатор

                                                   Л.Б.Хижкіна,

                                                               заступник директора з виховної роботи

                                                                                 загальноосвітньої       школи І-ІІІ ступенів  №11         

 ДОСВІД ПРЕВЕНЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

У статті доведено необхідність створення цілісної системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх та молоді, розглянуто особливості

превентивної діяльності в навчальному закладі.

Ідеалом будь-якого виховання

повинно бути створення

діяльної особистості в найкращих

ідеалах громадського життя,

в ідеалах істини,добра,красоти.

В.М.Бєхтєрєв

Проблема девіантної поведінки та її корекції завжди була однією з найважливіших у педагогіці,  а сьогодні вона носить масовий характер та потребує особливої уваги.

        Умовами успішної профілактичної роботи вважають її комплексність, послідовність, диференційованість, вчасність. Ми переконані, що результат буде лише тоді, коли у навчальному закладі створено цілісну систему профілактики девіантної поведінки неповнолітніх та молоді. Профілактичною та корекційною роботою у нашій школі  охоплені усі сфери соціальної взаємодії школяра. Відповідна робота  проводиться  батьками, педагогами, учнівським самоврядуванням. Ефективність попередження та усунення девіацій значною мірою залежить від систематичної узгодженої діяльності відповідних служб, від чіткого усвідомлення кожним спеціалістом, залученим до цієї роботи, своєї ролі й функції.  Результативності психолого-педагогічного впливу на дітей групи ризику ми досягли завдяки системному командному підходу, при якому до роботи долучився практичний психолог Скляренко О.Ю., соціальний педагог Козова О.В., класні керівники, учителі-предметники, батьки і, за потреби, надавали допомогу та консультацію медичний працівник Недоступ Г.П.  га соціальні служби нашого міста.

 Класні керівники шляхом педагогічного спостереження виявляють  дітей зі стійкими труднощами у навчанні, із проблемами у поведінці та спілкуванні з іншими учнями.

   Соціальний педагог Козова О.В. збирає інформацію про сім'ю, у якій проживає  кожен учень, звертає увагу на соціальні питання та стан здоров'я батьків, дізнається про наявність стійких конфліктів у родині та визначає їхню природу; оцінює, наскільки сімейна атмосфера може сприяти або перешкоджати формуванню девіації дитини.   

    Психолог  Скляренко О.Ю. вивчає особливості ставлення учня до родини, його соціальний статус у класі, коло інтересів, наявність та зміст конфліктних переживань, оцінює його здатність до саморегуляції поведінки, ступінь особистісної зрілості, ставлення до навчання і школи, діагностує психологічну схильність до девіантної поведінки.

На внутрішкільний профілактичний облік потрапляють учні, які мають девіантну поведінку, низький рівень знань, а також ті діти, які проживають у неблагополучних родинах. Вони постійно знаходяться під пильним наглядом  учнівського та педагогічного колективу нашої школи. Якщо виникає потреба, їх поведінка обговорюється на  класних зборах,на засіданні Ради «Сапфіру»,  батьківського комітету та шкільної громадської комісії, на педрадах.

У нашій школі працює учнівське самоврядування - дитяча асоціація «Сапфір». На засідання Ради «Сапфіру» у 2012-2013н.р.  було запрошено 12 учнів, які порушували поведінку під час перерв та  уроків, мали низькі бали. Представники активу школи вислухали кожного, намагалися зрозуміти проблеми своїх ровесників, пропонували шляхи  вирішення питань.

 Така форма роботи дала  позитивний очікуваний результат,  бо у восьми учнів після засідання Ради ситуація змінилася на краще. На кінець року їх було знято з профілактичного обліку. А за поведінкою та навчанням решти учнів  Рада продовжує спостерігати у цьому навчальному році.

Упродовж 10 років у нашому навчальному закладі працює шкільна громадська комісія, до якої входять адміністрація навчального закладу, класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, голова шкільного батьківського комітету, представники класних батьківських комітетів, лідери  дитячої асоціації « Сапфір».

На засідання громадської комісії запрошуємо працівників кримінальної міліції. У 2012-2013 навчальному році на засіданнях шкільної громадської комісії були присутніми  капітан міліції Васютін Віталій Володимирович,

в.о. начальника ВКМСД,  старший лейтенант міліції Карнаушенко Євгеній Олександрович, лейтенант міліції Осадчій Ігор Юрійович, а у цьому навчальному році – працівники відділу кримінальної міліції Івченко І.В. та Харченко Ю.В. Співпраця із органами внутрішніх справ дає можливість вчасно попередити негативні явища у молодіжному середовищі.

Представники міліції проводять серед учнів розяснювальну роботу, відповідають на запитання, які турбують дітей. Вони допомагають школі забезпечувати громадський порядок під час проведення шкільних дискотек. Тому з метою удосконалення профілактики правопорушень, здійснення контролю  і корекції відхилень у поведінці дитини, організації взаємодії з органами внутрішніх справ у вересні 2013 року в  нашій школі було створено добровільну громадську організацію «Юні міліціонери Черкащини», до складу якої увійшло 10 хлопчиків та 3 дівчинки 10-11 класів. Юнаки разом із працівниками міліції відповідально, із задоволенням  забезпечують громадський порядок під час проведення дискотеки.

 У жовтні 2013 року підписано двосторонню угоду із працівниками кримінальної міліції, тому цю роботу ми будемо продовжувати і надалі.

Окрім того, у суспільстві існують різноманітні форми соціальної превенції девіантної поведінки. Одна з них - організація соціального середовища, вплив на суспільство загалом, наприклад, через створення негативної суспільної думки щодо девіантної поведінки.  Така профілактика включає соціальну рекламу щодо формування установок на здоровий соціально орієнтований спосіб життя. Тому у нашій роботі велику увагу приділяємо формуванню позитивної мотивації щодо здорового способу життя. Акції, конкурси буклетів, малюнків, плакатів, на теми здорового способу життя постійно проводяться у нашому навчальному закладі. А круглі столи, тренінги, моніторинги, анкетування допомагають виявити групу ризику.

   Друга форма профілактичної роботи — це інформування (лекції, експрес-інформації бесіди, поширення спеціальної літератури, відеопродукції) про шкідливі наслідки різних форм девіантної поведінки.

До цієї роботи залучаємо громадські організації, учителів біології та основ здоров’я. Спільно з  міською громадською організацією «Діалог» проводимо заходи для дітей та батьків, спрямовані  на вироблення позитивної мотивації щодо здорового способу життя: тренінги, зустрічі із лікарями з проблеми ВІЛ/ СНІДу,  інфекційних захворювань та захворювань на туберкульоз, гепатит.

Третя форма організація діяльності, альтернативної девіантній поведінці. Альтернативними формами активності визнані: пізнання (мандрівки), випробування себе (спорт), значуще спілкування, любов, творчість, суспільна діяльність (у тому числі професійна, духовна, доброчинна).

Моніторинг формування особистості  показує, що якщо в учня  є широке коло пізнавальних та соціальних потреб, якщо він будує стратегічні плани на майбутнє, то він зможе успішно протистояти негативним впливам, а у його житті не виявиться місця девіаціям. І, навпаки, бідність, утилітарність інтересів, несформованість життєвих перспектив виступає сприятливим ґрунтом для девіантної поведінки.

Тому ми  ведемо роз’яснювальну роботу серед батьків про те, що   провідним профілактичним завданням для них є раннє виховання стійких інтересів дитини, розвиток здатності любити і бути любимим, формування уміння працювати і розважати себе.
        Важливою формою профілактики у школі виступає створення широкої мережі шкільних та позашкільних гуртків, студій, секцій, клубів , в яких діти й підлітки могли б знайти собі заняття до душі.
 Школярі, які з різних причин у класі мають низький соціальний статус, є частково  ізольованими, в гуртках часто знаходять можливість компенсувати нестаток   спілкування із однолітками, що утримує їх від залучення до угруповань асоціальної спрямованості.
 Добре відомі випадки, коли відвідування гуртка чи спортивної секції надавали сенс життю, задовольняли   потребу підлітка в  особистісному спілкуванні та позитивних емоціях, цим самим запобігаючи появі схильності до девіантної поведінки.

Тому у нашій школі гуртковою роботою охоплено  103% учнів. Працює 43 гуртки. Усі учні, які перебувають на внутрішкільному профілактичному обліку, залучені до гурткової роботи.

          Змістовне дозвілля також є однією з ефективних форм профілактики девіацій. У нашому навчальному закладі кожна дитина має можливість вийти на сцену і проявити себе чи то під час проведення шкільних фестивалів КВК, ЮІР,ДЮП, екологічних агітбригад, волонтерських загонів, агітбригад «Молодь обирає здоровя», чи отримати свою «хвилину слави» під час традиційного конкурсу «Хвилина слави». І не випадково у школі створено виховну систему «Розвиток творчої особистості учня шляхом використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі».

   Результатом нашої роботи щодо превенції негативних явищ у учнівському середовищі стало значне зменшення кількості учнів, схильних до правопорушень.

Використана  література

1.          Оржеховська В.М.Профілактика правопорушень серед неповнолітніх/Навчально-методичний посібник.-К.,1996.

2. Превентивна педагогика: Навчальний посібник КондрашоваЛ.В.. – К.: Вища школа, 2005.

3.Калошин В.Ф. Позитивне мислення: щастя, здоров’я,успіх. – Вид. група «Основа», 2008. – 256 с.

4.Девіантна поведінка учнів: форми, прояви, попередження  (методичні рекомендації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів) / укладач   Білецька В.В. - Миколаїв: 2011. – 40 с.