18 Березень 2016, 13:40

Соціально-психологічний супровід осіб, які постраждали у результаті конфлікту

Умови сьогодення й особливості суспільного життя ставлять жорсткі вимоги до компетентності та рівня професіоналізму фахівця психологічної служби. Складна соціально-політична ситуація у країні збільшує попит на кваліфіковані послуги психолога та соціального педагога, ставлячи перед ними складні завдання. У навчальних закладах з’явились нові категорії дітей, які потребують особливої уваги з боку фахівців психолочної служби. Це вимушено переселені діти, учні, члени їх сімей, діти учасників бойових дій. То ж першочерговим етапом роботи практичних психологів та соціальних педагогів сьогодні є вивчення потреб даної категорії та забезпечення успішної адаптації дитини до нових умов навчання чи то в дошкільному, чи то загальноосвітньому навчальному закладі. При цьому увага приділяється  адаптації не лише новоприбулої дитини до колективу, а й колективу до дитини.

З метою попередження негативних проявів поведінки, збереження емоційного благополуччя дітей, психологами та соціальними педагогами організовано корекційно-розвиваючу та соціально-перетворювальну роботу. Під час тренінгових занять фахівці застосовують різноманітні техніки та підходи, які дозволяють коректувати дитячі страхи, тривожність, попереджувати конфлікти та агресивні прояви поведінки. Безумовно, не залишається поза увагою соціально-психологічна просвіта. Оскільки практика показує важливість навчання форм продуктивної взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, то цільовою аудиторією, з якою працюють психологи та соціальні педагоги, є не лише батьки, а педагогічний колектив. Соціальним педагогами активно організовуються благодійні заходи. Діти даної категорії залучаються до виховної та позакласної роботи. Але, напевно, самим важливими для них залишаються толерантне ставлення, добре слово та щира турбота.

 

Волошина Ю.С., завідувач центру

практичної психології та соціальної роботи